درسته فر ندارم... :))

درسته فر ندارم ولی دل که دارم

هوس کیک پختن که دارم

وقت اضافه واسه امتحان کردن کارای جدید که دارم.

بهله این شما و این کیک هیلا در پلوپز:)))))))))))

هنوز مزه اش رو امتحان نکردم ولی اگر ... اگر... اگر خوب شده بود حتما دستورش رو میگم اونایی که فر ندارن استفاده کنن. من که خیلی اذیتم سر بی فری و باید کلی راه جدید واسه این موضوع پیدا کنم باشد اونایی که فر ندارن از اینا استفاده کنن و حالش و ببرنماچ

/ 0 نظر / 115 بازدید