عکس نی نی سارا از ساری (رمز و خودش به دوستاش میده)

اینم عکس نی نی سارا از ساری برای دوستای گلش:

چه بچه ی آینده نگری به به :ماچ

چه جذبه ای داره نی نی مون... چشم غره به عکاس نیشخند

قفونش بشم انخده ناز خوااااااابیدهقلب

به به چه خووووووووووش اخلااااااااااااقبغل

/ 1 نظر / 2 بازدید
مامان الهام

آ قربونه چشمای دخملی...ماشالله خدا حفظش کنه...تو عکس آخریه مثل فرشته ها افتاده...[ماچ][قلب]