خدایا ببخشییییییییییییییییییییید

سلام فقط اومدم بگم پشیمونم و از خودم خجالت میکشم.

شووری برای پست قبل کامنت بلند بالایی گذاشته بود که بیست بار خوندمش و تو وجودم چندین حس مختلف رخنه کرد: ارامش... شرم... خجالت... امید.... 

اصلا از خودم خجالت میکشم به خاطر دعای بدی که کردم بعدم نمیدونم چرا انقدر تحملم برای این فشار های زندگی کم شده... اصلا حس میکنم خودم نیستم.

به شددددت پشیمونم و فقط میتونم بگم استغفرالله... استغفرالله.... 

کلا من حرف نزنم خیلی بهترهخنثی

هرچند من هیچ دوره ی پریودی رو بدون دیوونه بازی طی نکردم و این دوران تحملم یک دهم دوران عادی میشه ولی دیروز بعد این همه ناشکری، خدا نشونه ای بهم داد که فقط میگم دارم از خجالت آب میشم و اینکه فقط منتظرم تا خاله پری بار ِ سفر ببنده و بره و سجده ی شکر به جا بیارم...

ببخشید اگر ناراحتتون کردم.

شووری بببخش که اینقد بد هستم.خنثی

با دستور بیسکویت هیلا پز برمیگردم...

/ 0 نظر / 2 بازدید