من ! من! من ِ چاق و چله :دی کیا حاضرن ؟پست تا شب هست.رمز و کی میخواد؟ :دی

این منم که در عرض دو سوت اماده شدم تا شووری اینا بیان عیدی هام و بیارن و الانم منتظریم.خیلی اعصابم خورد بوده  و هست و هیچ حوصله ای برای اماده شدن به خرج ندادم.حالا میام میگم چی شد که اعصابم به گا رفت :دییییییییییی

به نظرتون چطورم؟ ببینم نگید که فهمیدید شلوارم جدیده و امروز خریدم نیشخند این چطوره؟ شلوار خریدنم هم داستان داشت که اینم میگم حالا. شلوارم جلوش برش داره و لوله تفنگیه برای توی بوت.اما اینجا مدلش معلوم نیست

 موهامم اورجینالش اینطوریه :دی

 

اینم کل عیدی ها در تنم:

 

/ 0 نظر / 2 بازدید