متعجبم از اینهمه حجم غریبگی

نشستم زل زدم به این صفحه خسته ام و دنبال یکی که باهاش حرف بزنم. از یکی از اتفاقای مهم زندگیم بگم. فعلا کسی رو پیدا نکردم

به این فکر میکنم که چقدر اینجا غریبه برام

ای کاش انقدر برام غریبه نبود و میتونستم با کلی هیجان بگم ریز به ریز اتفاقات ان شالله خوب پیش روم  رو اما افسوس. نمیشناسمش....

/ 0 نظر / 57 بازدید