عزیزانم محض اطلاع دوست داران، وبلاگ مربوط به کار دوم آپ شد و ازین به بعد سعی می کنم منظم آپ کنم... 

دوستتون دارم